.

Processen levensader van de organisatie                     

Processen zijn een samenspel van mensen, activiteiten, informatie, communicatie en systemen met als doel een prestatie te leveren.

Het kan dat processen niet (meer) optimaal verlopen, en / of onjuiste resultaten opleveren.

Procesoptimalisatie meer dan

optimaliseren processen

Ontwikkelingen als globalisering, deregulering, privatisering, maar ook technologische ontwikkelingen en innovaties, individualisering van de klantvraag, continu wijzigende informatiebehoeften hebben weerslag op de bedrijfsprocessen. 

Veel organisaties hebben moeite adequate verbeteracties in gang te zetten, zij zijn zoekende naar mogelijke verbeteringen en minst presterende (deel)processen. Daarnaast wordt het complexer (deel)processen optimaal op elkaar af te stemmen. Technologische ontwikkelingen -die elkaar in snel tempo opvolgen- leiden tot een continue herijking van processen en het IT-landschap. Denk aan de opkomst van trends en innovaties als Social Media, Het Slimme Werken, Het Nieuwe Werken, RPA (Robotic Process Automation), Big Data, Collaberation etc. Dergelijke ontwikkelingen zijn er mede debet aan dat er steeds hogere eisen worden gesteld aan beschikbaarheid, kwaliteit en betrouwbaarheid van informatie, maar ook aan integratie van data. Zowel vanuit de eigen organisatie als vanuit de markt en overheid (wet- en regelgeving). Dit vraagt om procesgerichter denken, organiseren en beheersen, meer vanuit de veranderende markten en wijzigende klantvraag en minder vanuit statische organisatiestructuren.

Business Process Redesign (BPR) kan hierbij oplossingen bieden. Control | INFO helpt u als partner om uw bedrijfsprocessen blijvend effectief en efficiënt te verbeteren. Dit vanuit een 360° view op alle aspecten rondom een proces want procesoptimalisatie is meer dan het optimaliseren van een proces alleen.

Onze aanpak:

Een systematische aanpak op maat gericht op het verbeteren en monitoren van uw bedrijfsprocessen. De basis hiervoor ligt bij het verkrijgen van inzicht in het huidige proces(sen) en analyseren van de “root-causes” van problemen. Hierbij kijken we verder dan alleen het specifieke proces, vanuit een 360° view betrekken wij alle van belang zijnde aspecten, vanuit onze visie zien wij uw organisatie als geheel. Daarbij hanteren wij een pragmatische insteek, verwacht dan ook geen ellenlange rapporten maar focus op resultaat.

Benieuwd naar wat onze aanpak voor u kan betekenen?