ACCOUNTING & REPORTING

 

Informatievoorziening op orde                   

De financiële administratie vormt samen met uw andere systemen het kloppend hart van uw informatievoorziening.De administratie moet betrouwbaar en op orde zijn. Dat is een must!

Is uw administratie een bron van informatie of een zorgenkind?

 • Kunt u ieder moment van de dag uw actuele cijfers inzien? 
 • Bent u in staat op ieder gewenst moment betrouwbare rapportages te verzorgen? Zowel financieel, als niet financieel?
 • Wat is de status van de voorraden? Is er sprake van winkeldochters? Heeft u inzicht in de contributiemarge per product(groep)?
 • Hoe is het gesteld met de liquiditeitspositie en toekomstige cashflow?
 • Wat is de OHW-positie van lopende projecten? Heeft u inzicht in de projectportefeuille?
 • Heeft u inzicht in de behaalde sales doelstellingen? Hoeveel nieuwe klanten heeft u mogen begroeten?

Vragen die een indruk geven omtrent de kwaliteit van de informatievoorziening.

Inzichten voor betere resultaten en sturing: 

De essentie van managen is het nemen van (weloverwogen) beslissingen. Het nemen van beslissingen vereist informatie. Snel kunnen schakelen is een voorwaarde voor het succes en continuïteit van de organisatie. Maar wat is nu die vereiste informatie? Markten en klantwensen wijzigen continue, mede ingegeven door technologische ontwikkelingen en innovaties. Denk hierbij aan trends als globalisering, 24/7 economie, social media, webshop, cloud computing, big data, EDI etc. Allemaal zaken die direct van invloed zijn op informatie en daarmede op beslissingen. Maar niet alleen zijn deze zaken van impact op informatie maar ook op  bedrijfssturing, bedrijfsprocessen, automatiseringssystemen en beheersactiviteiten.  Optimalisatie van deze facetten en een goede geïntegreerde planning & control cyclus zijn hierbij ondersteunend. 

Het ontsluiten, verzamelen en actueel houden van informatie kan lastig en tijdrovend zijn, maar ook de selectie van en het gebruik van geschikte tools, zeker indien sprake is van meerdere software systemen al dan niet in de cloud. 

Onze diensten focussen op het terrein van management accounting en business reporting. Hierbij staan uw wensen, uw informatiebehoeften en het beoogde resultaat voorop. Wij leveren maatwerk afgestemd op uw situatie.

Juist door die verdieping wordt de informatievoorziening meer en meer interdisciplinair: het gaat niet meer alleen om cijfers, verslaglegging en verantwoording, maar om het verbinden van verschillende expertises binnen het breder wordende domein van informatievoorziening en control.

Een greep uit onze diensten en mogelijkheden

 • Het (tijdelijk) verzorgen van uw administratie;
 • het maken van een rapportage, scorecard of dashbord:
 • het adviseren omtrent samenstelling van gegevens;
 • selectie van rapportage- of BI tool;
 • het adviseren omtrent, en / of het opstellen van management rapportages en analyses;
 • het adviseren omtrent, en / of het opstellen van:
  • Planning, Budgettering & Forecasting

  • Cashflow prognose

  • Financiële consolidatie

Control | INFO helpt u als partner om uw informatievoorziening ‘up to date’ te houden, of het nu gaat om een integrale- of om een op zichzelf staande oplossing, zodat u de juiste beslissingen kunt nemen en ‘in control’ blijft.

Heeft u een vraag of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Accounting

BI Analytics