Business in control                     

U heeft uw administratie op orde, maar toch heeft u het gevoel dat iets ontbreekt.

Het gevoel van heb ik alles wel onder controle? 

Herkent u zich in vragen als:

 • Waar staan we?
 • Hoe om te gaan met de gewijzigde klantvraag?
 • Zijn mijn bedrijfsprocessen en IT-systemen nog wel afgestemd op mijn informatiebehoeften? Kunnen we deze efficiënter inrichten?
 • Wat is de impact van gewijzigde wet- en regelgeving voor ons?
 • Leveren de investeringen het gewenste rendement op?

Vragen waarop een antwoord zoekt?

Controlling

Managen vereist regelmatig koers verleggende beslissingen, zeker in de huidige tijd. Een tijd – ook wel aangeduid als economie 4.0 – gekenmerkt door vele en in snel tempo opeenvolgende ontwikkelingen op allerlei gebieden. Ontwikkelingen die u als ondernemer dwingen continu te focussen op allerlei facetten, facetten van invloed op uw bedrijfsvoering en toeomst, vaak samengevat onder de noemer ‘Business transformatie’.

Deze ontwikkelingen hebben er toe geleid dat de financiële functie / informatievoorziening van organisaties de laatste jaren zichtbaar breder is geworden. De focus ligt niet meer alleen op de verantwoording over de resultaten van gisteren, maar meer op controle over  processen van vandaag en het bieden van een realistisch zicht op de toekomst van de organisatie.

Deze veranderingen betekenen voor de financiële functie een verdieping van het takenpakket: van beheersen naar ontwikkelen, van controleren naar besturen en van beschrijven naar adviseren. Met steeds vaker de verantwoordelijkheid voor zaken als:

 • Samenwerken in de keten
 • Big data
 • Duurzaamheid
 • Transparantie
 • Digitalisering
 • Regelgeving
 • Agile
 • Groei
 • Risicomanagement
 • Toezicht

Juist door die verdieping wordt de informatievoorziening meer en meer interdisciplinair: het gaat niet meer alleen om cijfers, verslaglegging en verantwoording, maar om het verbinden van verschillende expertises binnen het breder wordende domein van informatievoorziening en control.

Business controller

de schakel tussen administratie en accountant

De impact van deze ontwikkelingen is voor ondernemingen in het MKB relatief gezien groter, vanwege het ontbreken van specifieke kennis, of het ontbreken van de controllers functie.

In disruptieve tijden en ontwikkelingen dient de business control/financiële-functie ervoor te waken dat de business strategie en plannen aansluiten met de realiteit. Alleen zo kan met vertrouwen de toekomst tegemoet worden gezien. Effectieve Business Control vraagt naast vakinhoudelijke kennis om competenties zoals effectief communiceren, proactief handelen, adviseren, servicegerichtheid en out-of-the-box denken.

Control | INFO helpt u om de business control / financiële functie vorm te geven. Op basis van uw behoefte en flexibel inzetbaar. Eenmalig of periodiek. Een dag per week, een paar uur per kwartaal. Wij helpen u ‘in control’ blijft en grip te houden op de zaak.

Heeft u een vraag of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?