BUSINESS IT

Motor voor informatie

De moderne bedrijfssoftware van nu voorziet in output, in informatie  als basis voor sturing en besluiten.

Boekhoudpakketten – als een bedrijfsbrede oplossing – vormen veelal de ruggengraat van het gebruikte eco-systeem.  Vaak aangevuld met specifieke software en Apps.

Tools voor management

Een optimale informatievoorziening is voor organisaties van essentieel belang. De koppeling van informatievoorziening aan technologische oplossingen is een terugkerende thema, vaak aangeduid als Business IT Alignement. Eigenlijk is het begrip Business IT Alignement foutief, het suggereert namelijk het bestaan van een gap (een kloof) tussen Business en IT, iets dat per definitie juist niet aanwezig moet zijn. Business en IT dienen gezamenlijk op te trekken door het effectief inzetten en gebruiken van informatietechnologie, ondersteuning te verlenen aan bedrijfsprocessen en realisatie van de strategische- en operationele doelen van de organisatie. 

Kern is op elkaar afstemmen van de Business (de operatie) en IT (software en systemen), dit vereist een integrale visie op informatievoorziening, business en IT. Wij beschikken over de expertise om ervoor te zorgen dat de juiste strategische keuzes worden gemaakt, dat de businessdoelen leidend zijn en blijven of het nu gaat om het selectie-, implementatie-, of nazorg traject van de softwareoplossing(en), en dat projectdoelstellingen worden gerealiseerd. 

Control | INFO draagt de visie van een integrale oplossing uit, die toekomstbestendig en optimaal is afgestemd op de behoeften van nu. Vanuit deze visie zijn wij overtuigd van de meerwaarde van het one-shop principe voor u als ondernemer. Daarom bieden wij naast diensten ook software aan van geselecteerde partners.

Een greep uit onze diensten en mogelijkheden

  • Advies, ondersteuning en begeleiding bij selectietrajecten voor nieuwe software.
  • Advies, ondersteuning en begeleiding bij (her)implementatietrajecten van software.
  • Advies, ondersteuning en begeleiding bij maatwerkoplossingen.
  • Data migratie / Data conversie.
  • Project management

Heeft u een vraag of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Integration

Collaboration